Vahekohtu reglement

Menetlus Tallinna Vahekohtus toimub Tallinna Vahekohtu reglemendi alusel.

Hetkel kehtiv reglement on vastu võetud 31.08.2012. a ning kehtib alates 03.09.2012. a.

Reglemendi tervikteskt on kättesaadav alloleva viite kaudu:
Lae alla kehtiv Tallinna Vahekohtu reglement (PDF fail, 85 kB).

Reglementide vanemad versioonid:
17.08.2011. a vastu võetud ja perioodil 01.09.2011. a kuni 03.09.2012.a kehtinud reglement (PDF fail, 88 kB).