Tallinna vahekohtust

Tallinna Vahekohus on Tallinnas asuv ja alaliselt tegutsev organ, mis lahendab tsiviilõiguslikke vaidlusi, mille osalised on sõlminud kokkuleppe vaidluse lahendamise kohta nimetatud vahekohtus.